kalib9

ហេតុអ្វីបានជាមិត្តប្រុសរបស់អ្នកធ្វើប្រងើយជាមួយអ្នក?

តើមិត្តប្រុសរបស់អ្នកស្រាប់តែចំណាយពេលយូរដើម្បីឆ្លើយតបនៅពេលដែលអ្នកផ្ញើរសារទៅគាត់មែនទេ? តើគាត់មិនឆ្លើយតបអ្វីទាល់តែសោះ? តើអ្នកទូរស័ព្ទទៅគាត់ម្តងហើយម្តងទៀតហើយគាត់តែគាត់មិនលើកទូរស័ព្ទមែនទេ?

ប្រសិនបើវាគ្រាន់តែមិនបានឆ្លើយតបមកអ្នកត្រឹមតែពីរ ឬបីម៉ោងហើយគាត់មិនផ្លាស់ប្ដូរកាយវិការណាមួយផ្សេងទៀតនោះទេវាប្រហែលមិនអីនោះទេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបើវាច្រើនជាងមួយថ្ងៃហើយមិត្តប្រុសរបស់អ្នកនៅតែបន្តសកម្មភាពធ្វើដូចជាគ្មានអ្នកនៅជាមួយគាត់នោះ គ្មាននរណាបន្ទោសអ្នកចំពោះការខ្វល់ខ្វាយរបស់អ្នកនោះទេ។

តើមានអ្វីខុស? ហេតុអ្វីបានជាមិត្តប្រុសរបស់អ្នកមិនអើពើនឹងអ្នក? មែនហើយអាចមានហេតុផលរាប់រយថាហេតុអ្វីបានជាមិត្តប្រុសរបស់អ្នកមិនអើពើនឹងអ្នកប៉ុន្តែសូមបង្រួមវាឱ្យទៅជារឿងសាមញ្ញបំផុត។​ ទាំងនេះជាហេតុផលមួយចំនួនដែលធ្វើឱ្យមិត្តប្រុសរបស់អ្នកមិនខ្វល់ជាមួយអ្នក។

១. គាត់ខឹងជាមួយអ្នកតែមិនអាចធ្វើអ្វីបាន

តើអ្នកធ្លាប់ខឹងនរណាម្នាក់ដែរ ប៉ុន្តែមិនដឹងពីរបៀបបញ្ចេញអារម្មណ៍របស់អ្នកទេចំពោះគេមែនទេ? នេះអាចជាករណីរបស់មិត្តប្រុសរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើមិត្តប្រុសរបស់អ្នកមិនអើពើនឹងអ្នកបន្ទាប់ពីបានឈ្លោះគ្នា ជាពិសេសនោះអ្នកអាចគិតថាវាមានអ្វីដែលត្រូវធ្វើជាមួយជំលួសរបស់អ្នក។ វាអាចថាគាត់មិនចង់ចូលទៅក្នុងភាពអវិជ្ជមានទាំងអស់ម្តងទៀតហើយគិតអំពីបញ្ហារបស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកមិនចង់ឱ្យគាត់ឈប់អើពើនឹងអ្នករឿងដំបូងដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺព្យាយាមចងចាំសកម្មភាពដែលអ្នកបានធ្វើជាមួយគ្នាចុងក្រោយបង្អស់។ តើអ្នកបានធ្វើឱ្យគាត់មិនសប្បាយចិត្តមែនទេ? តើអ្នកមិនយុត្ដិធម៌ចំពោះគាត់ទេ? តើអ្នកចង្ខំឱ្យគាត់និយាយអ្វីដែលគាត់មិនចង់និយាយទេហើយគាត់ទើបគាត់ខឹងជាមួយអ្នកបែបនេះ?

២. អ្នកតែងតែចង់បានអ្វីពីគាត់

តើអ្នកតែងតែសុំអ្វីពីមិត្តប្រុសរបស់អ្នកដើម្បីទទួលបានគុណប្រយោជន៍ដែរឬទេ? តើអ្នកស្នើរសុំអ្វីពីគាត់ឱ្យធ្វើអ្វីមួយសម្រាប់អ្នករាល់ពេលដែលអ្នកហៅទូរស័ព្ទទៅគាត់មែនទេ?  មិត្តប្រុសរបស់អ្នកប្រហែលបានជាមិនអើពើអ្នកដោយសារតែគាត់មិនចង់ជួយគ្រប់រឿងរបស់គ្រប់រឿង។ បុរសមួយចំនួនចូលចិត្តធ្វើអ្វីសម្រាប់មិត្តស្រីរបស់ពួកគេប៉ុន្តែបុរសភាគច្រើនមិនធ្វើនោះទេហើយបុរសមួយចំនួនមិនធ្វើនោះទេ។

៣. គាត់មានអ្នកថ្មី

ដោយសារតែមិត្តប្រុសរបស់អ្នកមិនអើពើនឹងអ្នកអ្នកមិនចាំបាច់មានបញ្ហាព្រួយបារម្ភពេកទេមុននិងសន្និដ្ឋាន។ មុនពេលដែលអ្នកសំរេចចិត្តថាគាត់មិនស្មោះត្រង់អ្នកត្រូវតែសង្កេតមើលអាកប្បកិរិយាដែលគួរឱ្យសង្ស័យផ្សេងៗគ្នាមិនមែនគ្រាន់តែមួយទេ។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើគាត់មិនអើពើនឹងអ្នកច្រើនហើយព្យាយាមជាមួយស្រ្តីចៃដន្យដទៃទៀតនោះអ្នកប្រហែលជាចង់ពិចារណាពីហេតុផលនេះ។

៤. គាត់មិនចូលចិត្តនិយាយទូរស័ព្ទជាមួយអ្នក

វាអាចថាគាត់គ្រាន់តែស្អប់ការនិយាយទូរស័ព្ទដូច្នេះគាត់តែងតែមិនអើពើការហៅទូរស័ព្ទរបស់អ្នកទាំងអស់។ គាត់ប្រហែលជាមិនដឹងថាអ្នកគឺជាអ្នកដែលទូរស័ព្ទមកគាត់ព្រោះគាត់ប្រហែលជាមិនបានមើលទូរស័ព្ទរបស់គាត់។

ប្រែសម្រួលដោយ៖ Kalib9

ប្រភព៖ PairedLife